• برج باغ شفق
  • برج باغ شفق

جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

برج باغ شفق

هدف شرکت ساختمانی آرک رسام ساخت برج باغ شفق با بهینه ترین طرح اسکلت سازه تعریف شد. بنابراین تیم مشاور سازه گروه فرسان با بررسی انواع سیستم های مقاوم باربر ثقلی و جانبی و همچنین بررسی سه تیپ اسکلت بتنی، فلزی و کامپوزیت فلز و بتن، بهینه و اقتصادی ترین طرح در مجموع هزینه ساخت و اجرا را به ایشان ارایه داد. در این طرح امکان استفاده از فنآوری های نوین سازه ای مانند بکارگیری میراگر(دمپر) و یا جداساز لرزه ای(Base Isolator) نیز به کارفرما پیشنهاد شد که هزینه زیاد آنها با توجه به طرح خاص معماری و کاربری این برج باغ مورد استقبال کارفرمای این پروژه قرار نگرفت. پس از تایید کارفرما از توجیه اقتصادی انواع سیستم های سازه ای، نقشه ی فاز ۲ سازه قاب خمشی ویژه بتنی این برج باغ تهیه شد. در همین راستا نقشه های فاز ۲ تاسیسات برقی و مکانیکی نیز برای تطبیق میان طرح معماری و سازه انجام پذیرفت. در تهیه نقشه های این سازه، با بهره از مفهوم BIM طرح اپتیمایز شده و خطاهای احتمالی اجرایی کمینه گشت.

مشاهده بر روی نقشه