جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

طراحی اسکلت سازه این رستوران را آقای ایرانفرد پس از تجربه موفق گروه مهندسی فرسان در محاسبات مجتمع اقامتی-تفریحی-تجاری ملل همدان سفارش دادند تا یک طرح سازه ایمن و اپتیمایز شده را با توجه به معماری خاص این رستوران تحویل بگیرند.

مشاهده بر روی نقشه