جزئیات پروژه

  • سال

    فروردین ۷, ۱۳۹۵

  • اسکلت

    قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی

  • کاربری

  • خدمات مهندسی

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

اسکلت فلزی این سازه دارای ترکیب سیستم قاب خمشی در یک راستا و قاب مهاربندی در راستای دیگر بوده و وزن اسکت آن در حدود ۶۴ کیلوگرم بر مترمربع بدست آمد. این ساختمان که زیر نظر دکتر ناصراسدی (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان) مدلسازی و بررسی شد.

مشاهده بر روی نقشه