جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

سازنده محترم آقای رفیعی خواستار کنترل مضاعف و امکان اپتیمیاز طرح سازه ساختمان خود را داشتند. از این روی، دپارتمان سازه گروه مهندسی فرسان ابتدا پیشنهاد ویرایش طرح هندسی سازه را داد سپس با درنظر گرفتن این اصلاح هندسی که اجرای این سازه را با مشکلات کمتری روبرو می­کرد اقدام به اپتیمایز سازه آن پرداخت.

مشاهده بر روی نقشه