جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

پلان نامنظم این سازه منجر شد که از قاب ترکیبی خمشی با مهاربند استفاده شده و با استفاده از تحلیل­ شبه دینامیکی سازه تحلیل شود. با این وجود اسکلت این سازه وزنی حدود ۸۷ کیلوگرم بر متر مربع بدست آمد. این ساختمان که زیر نظر دکتر ناصراسدی (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان) مدلسازی و بررسی شد.

مشاهده بر روی نقشه