جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

گروه مهندسی فرسان خرسند است که پاسخ اعتماد آقای صابریان برای طراحی، مدیریت پروژه و اجرای ساختمان خود را با روش CMC و بصورت کلید در دست (Turnkey) به بهترین شکل ارایه داده است.

مشاهده بر روی نقشه