جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

این ساختمان که یک ساختمان ۳ طبقه به همراه یک زیرزمین است و مالک محترم آن که سازنده نخستین همین ساختمان نیز بوده است، اراده به اضافه کردن یک طبقه(اشکوب) در تراز بام آنرا گرفت. از این روی دپارتمان معماری فرسان ضوابط شهرسازی را برای امکان افزودن اضافه اشکوب بررسی نموده و همزمان دپارتمان سازه، طرح سازه آنرا بررسی نمود. پس از مشخص شدن امکان تامین ضوابط شهرسازی و همچنین پایداری و مقاومت کافی سازه موجود، طرح معماری، نما به همراه تاییده های لازم برای اخذ پروانه ساختمان تهیه شد.

مشاهده بر روی نقشه