جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

پس از مدیریت و اجرای موفق پروژه ساختمانی Nirvana I طی قراردادی جداگانه، پروژه Nirvana II با هدف اجرای بهینه و اصولی این ساختمان آغاز شد و اکنون شاهد پایان یافتن پیروزمندانه این پروژه هستیم. گروه مهندسی فرسان خرسند است که توانسته است اعتماد کارفرمایان خود را در قالب ارئه بهترین خدمات خود به بهترین شیوه پاسخ دهد.

مشاهده بر روی نقشه