ساختمان پارامونت

طرح و ساخت ساختمان Paramount

با درخواست کارفرمای محترم آقای وقاری کریمی برای طرح و ساخت ساختمان مسکونی خود در قالب مشاوره، مدیریت پروژه و اجرا (CMC) فعالیت مشترک گروه مهندسی فرسان با ایشان آغاز شد. پس از بررسی نقشه معماری نخستین و طرح سازه، کنترل مضاعف بر طرح موجود به ایشان پیشنهاد شد. دپارتمان تخصصی معماری امکان افزایش بهبود پلان معماری با حذف یک ستون و تامین دهانه ۱۰ متری را بررسی و پیشنهاد نمود و پس از هماهنگی با دپارتمان سازه و امکان پذیر بودن این طرح به کارفرما پیشنهاد و مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه طرح معماری کلاسیک فراتر از سطح منطقه برای ایشان طرح و اجرا شد.
مشاهده بر روی نقشه