جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

طراحی گود با عمق ۱۰ متر برای یک سازه با کاربری اداری-صنعتی واقع در جاده مخصوص تهران-کرج توسط پیمانکار نیلینگ جناب آقای واعظی به گروه مهندسی فرسان پیشنهاد شد. از این روی پس از تهیه گزارش بازدید از سایت و همچنین تحویل گزارش مکانیک خاک، تیم ژئوتکنیک گروه مهندسی فرسان اقدام به محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های پایدار سازی گود نمود و روش میخ­کوبی (Nailing) در سه جبه و نیلینگ به کمک شمع فلزی (H-Pile) را در یک جبهه پیشنهاد و طرح نمود.

مشاهده بر روی نقشه