• ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان
 • ویلای کیلان

جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

مالک محترم این ویلا خواستار یک طرح نمای ویژه برای این ویلا بودند. از این روی، اسکیس نخستین از نمای ۳ جبه ساختمان ویلا در بازه زمانی یک هفته تهیه و مدل سه بعدی آن مورد تایید کارفرما قرار گرفت. سپس طراحی با جزییات بیشتر کامل شده و دیتایلهای اجرای آن نیز تهیه شد. پس از نشان دادن توانایی این مجموعه و حسن توجه به خواسته های کارفرما، مالک محترم پیشنهاد طرح محوطه این ویلا را نیز دادند که این طرح نیز به بهترین شکل ممکن مدلسازی شده و طرح اجرایی آن به همراه فایل مدلسازی گرافیکی و انیمیشنی از محوطه به وی واگذار شد.

مشاهده بر روی نقشه