کارخانه داروسازی دَرلان دارو واقع در پردیس علم و فن آوری شهر جدید پردیس استان تهران با کاربری اداری-صنعتی است. این سازه با معماری ویژه خود دارای دهانه های ۱۵ و ۱۶ متری با سیستم سقف کامپوزیتی است. در طراحی آن از جدید ترین استانداردهای ایران و برای حفظ ایمنی و پایداری سازه برای بارهای سرویس ناشی از کاربری خاص و دستگاههای ویژه آن و همچنین بار لرزه ای متناسب با منطقه پردیس طراحی و محاسبه شده است.

مشاهده بر روی نقشه