مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران

مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران

    مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران  از آنجا که کشور ایران در منطقه

وال پست (wall post)

وال پست (wall post)

وال پست (wall post) چیست؟ وال پست (wall post) یا نگهدارنده دیوار عضوی است غیر