ویلای لوکس زندی

طراحی سازه ویلای لوکس

ویلای لوکس زندی

ویلای لوکس زندی در دشت مُشا دماوند، استان تهران قرار گرفته است و بنا بر درخواست مالک محترم این ویلا کانسپ معماری آن بر اساس ویلایی مدرن و لوکس توسط شرکت معماری مهرازان طرح ایماژ(IDA) طراحی شده است و خواستار طرح سازه از شرکت مهندسی فرسان شده ­اند. طرح مدرن این ویلا در تمامی المان­های آن (شامل نما، داخلی، فضاهای اقامتی و اتاق­های خواب، فضای رفاهی و استخر) مورد توجه قرار گرفته است و طرح سازه نیز می­ بایست مدرن بودن معماری را نیز با خود به همراه داشته باشد. از این روی، در ضلع جنوبی ویلا به منظور تامین نور و دیدی باز بر دشت مشا، بالکن با دهانه 14 متری طراحی شده است.

قرارگیری این سازه در منطقه دماوند با بارش برف سنگین و منطقه با لرزه­ خیزی خیلی زیاد نیز از ویژگی­ هایی است که هم در طرح معماری دیده شده است و هم در طرح سازه رعایت شده است. از این روی، با توجه به طرح معماری و شیب سقف که در تاج شیب ارتفاع سقف به 7.5 متر نیز میرسد، استفاده از سقف های سبک با در نظر گرفتن پایداری مناسب در برابر بار برف شدید در منطقه پروژه در دستورکار قرار گرفت که در پایان سقف سبک روفیکس که از نوع سقفهای کامپوزیت است مورد تایید کارفرما قرار گرفت.

نکات طراحی سازه

بارهای وارده شامل مرده، زنده، برف و زلزله بر اساس مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده و در طراحی لحاظ شده است. در طراحی این ویلا استقامت و پایداری سازه در برابر بارهای وارده به همراه سبک­ سازی اسکلت سازه بنا برخواست کارفرما آن در دستورکار تیم مهندسی سازه شرکت فرسان قرارگرفت. با توجه به ساخت مقاطع فلزی این ویلا در کارخانه ساخت اسکلت، از تیپ اتصالات از پیش پذیرفته WFP جامعه مهندسی و آیین­ نامه­ ها استفاده شده است. از طرفی برای آسانی در حمل و اجرای دهانه 14 متری از اتصال درختی و در سایر اتصالات از تیپ­ های پیش­ فرض مفصلی و گیردار متناسب با فرض طراحی و عملکردی استاندارد استفاده شده است. در پایان طرح سازه مهندسی و بهینه به کارفرما ارائه گردید.

شاخصه طراحی سازه

شاخصه طرای سازه این ساختمان با توجه به تعداد زیاد المان، دهانه بزرگ و طراحی قاب خمشی فلزی بر این است که وزن 67 کیوگرم بر مترمربع اسکلت، جزو سازه های سبک با طراحی اپتیمم قرار خواهد گرفت. وزن المانهای سازه­ای این ویلا به تفکیک در جدول زیر آورده شده است.

jadval

مشاهده بر روی نقشه