پروژه اقامتی تفریحی تجاری ملل همدان

پروژه اقامتی تفریحی تجاری ملل همدان

این پروژه که در زمین 25 هکتاری در ابتدای راه همدان-تهران قرار گرفته و از سوی استاندار به عنوان منطقه ویژه گردشگری استان همدان شناخته شده است. مجتمع اقامتی آن با متراژ 2.5 هکتار شامل 83 واحد سوییت های یک خوابه و استودیو است. همچنین برای تامین رفاه ساکنین این مجتمع اقامتی ساختمان های رستوران، ساختمانهای مدیریتی-اداری، رفاهی و فروشگاهی نیز درنظر گرفته شده است که در مجموع متراژی حدود 6،180 متر مربع را پوشش میدهد. با توجه به حساسیت پرويه تعریف شده، طرح معماری آنرا معمار سرشناس مهندس فرزاد دلیری طراحی نمود و شرکت عصرطلایی هگمتانه پس از دریافت طرح سازه از مشاور معمار، متوجه ضعف در طرح سازه شده و این موضوع را گروه فرسان در میان می گذارد. گروه سازه فرسان پس از بررسی موشکافانه طرح به مشکلات عمده در طرح و اجرای آن پی برده و طرح جایگزین را پیشنهاد میدهد. این طرح جایگزین که شامل اسکلت بتن و سقف فلزی است و در مجموع مواد مصرفی و هزینه اجرا توجیه اقتصادی را برای وی دربر دارد، مورد پذیریش کارفرما قرار گرفت.
مشاهده بر روی نقشه