مهندس علی سعدائی جهرمی

مهندس علی سعدائی جهرمی

مدیریت دپارتمان سازه و زلزله و IT

مدیر دپارتمان سازه و زلزله گروه مهندسی فرسان؛
مدیر IT و برندینگ گروه مهندسی فرسان؛
دارای مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله از دانشگاه سراسری زنجان؛
مشاور، طراح و ناظر انواع سازه های ساختمانی و غیر ساختمانی؛
کنترل مضاعف و نظارت عالیه بر انواع پروژه های شخصی؛
مدرس انواع نرم افزارهای تخصصی؛
برنامه نویس عمران و سازه؛
a.saadaie@farsangroup.com
۰۹۱۲-۴۵۷۱۸۱۲