نرم افزار (افزونه) کنترل برش چشمه اتصال توسط ایتبس

نرم افزار (افزونه) کنترل برش چشمه اتصال توسط ایتبس

این برنامه به منظور کنترل برش چشمه اتصال سازه بتنی مطابق با مبحث نهم ویرایش

نرم افزار ریساتاور (RISATower)

نرم افزار ریساتاور (RISATower)

نرم افزار ریساتاور (RISATower) که جزو نرم افزارهای زیر مجموعه شرکت ریسا (RISA) است، بصورت

شرکت نرم افزاری ریسا (RISA)

شرکت نرم افزاری ریسا (RISA)

شرکت توسعه نرم افزاری ریسا (RISA) که با نام تجاری RISA Tech Inc. از سال

مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران

مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران

    مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران  از آنجا که کشور ایران در منطقه

وال پست (wall post)

وال پست (wall post)

وال پست (wall post) چیست؟ وال پست (wall post) یا نگهدارنده دیوار عضوی است غیر